Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Badmintonvereniging Hardenberg

waar gezelligheid naast competitie de boventoon voert

Clubbijdrage

Clubcontributie:

Actieve senioren

Studerend actieve senioren 

Niet actieve senioren 

Junioren


Deelname training

90,00 euro per half jaar

50,00 euro per half jaar

25,00 euro per half jaar

45,00 euro per half jaar


Kosteloos

Jeugdleden:

De jeugdleden die voor 1 september 18 jaar worden, betalen de 1e helft (in januari) de seniorencontributie. Zij die na 31 augustus 18 jaar worden, betalen de 2e helft(per juli) de senioren contributie.

Aanmeldingen:

Aanmelding van leden dient schriftelijk te geschieden middels het aanmeldingsformulier (zie downloads) en bij de zaalwacht of een bestuurslid te worden ingeleverd.

Wijziging van het lidmaatschap:

Een wijziging van actief lid naar niet actief lid is mogelijk per eerst volgende contributie datum ( 1 juli of 1 januari). Deze wijziging dient schriftelijk te geschieden via het wijzigingsformulier. De omzetting van actief naar niet actief lid geschiedt voor minimaal een half jaar.

Afmeldingen:

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels het opzeggingsformulier. Opzeggen kan per 1 januari en per 1 juli, en er is een opzegtermijn van 1 maand van kracht. Opzeggingen dus respectievelijk voor 1 december en 1 juni.